Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2019-06-16

Drotsens september-ord


Hej Nordmark!

Den senaste månaden har inneburit mycket eventande för många av oss. Medeltidsveckan i Visby var från alla rapporter jag fått in en stor succé. Stort tack till alla som var med och arrangerade i år med utmaningar som ny site, nytt samarbete och totalt eldförbud medförde. Samtidigt pågick Raglan Faire i vårt grannfurstendöme där många nöjda röster hörs nu när folk har återvänt till mundana livet. Fursten och jag ingick i den lilla skara som i år tog sig över Atlanten till det största kriget av alla, Pennsic. Mycket fick vi uppleva och vi reser hem väldigt nöjda och lite trötta. Gemensamt för alla var nog en hel del varma dagar och lite mindre önskvärt regn och storm precis innan läger skulle packas ihop men även det klarades av på alla håll.

Det händer mycket inför och under stora event och tyvärr är vi människor inte alltid överens och vi har olika synsätt. Nu när sommarens stora event är slut pågår det mycket diskussioner på Facebook, e-postlistor och onlineforum där rättvisa, kön, etnicitet och religion står i fokus. Om du har synpunkter eller förbättringsförslag som du tycker Nordmark kan ha nytta av så maila dem gärna till mig på drots@nordmark.org så kommer jag ta upp det med resten av styrelsen och berörda ämbetsmän.

Första helgen i oktober är det ämbetsmannahelg för alla ämbetsmän och styrelseledamöter i Nordmark och alla dess lokalgrupper. Svensktalande ämbetsmän på kungadömesnivå är också välkomna. Glöm inte att anmäla dig snart.

Vi ses i höst!

Contessa Isabetta del Verde
Nordmarks drots

 

Share