Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2019-05-19

Countess Agnes Magiska Bestars Fäktningsturnering


Välkomna till en magisk fäktningsturnering under Dubbelkriget! En turnering där vilda mytologiska bestar korsar klingorna för att en gång för alla bestämma vilken mytologisk best som i sanning är den mest fruktade och farliga besten! Den vinnande besten kommer inte bara att vinna ära och berömmelse och en fantastisk trofé att ställa på hyllan hemma, vinnaren kommer även att få välja ett fint pris i form av antingen ett skimrande halsband, en flaska av den finaste enhörningsmjölken eller en ask av den mest delikata chokladen.

Var och när? Under Dubbelkriget i Attermark, någon gång mellan den 24 maj – 2 juni. Exakt datum och tid kommer när schemat för Dubbelkriget börjar komma upp.

Regler: Varje fäktare som vill deltaga i turneringen ska välja en mytologisk best att representera. Det finns en lista av möjliga bestar att välja och denna lista kan man antingen hitta på Facebook i turneringens event, eller få genom att maila till agnes.edgren@live.se. Varje best har en svaghet och en styrka som den kan använda under striderna i turneringen, både styrka och svaghet kan bara användas en gång per match och det är upp till var och en av deltagarna att komma ihåg vilka styrkor och svagheter både de själva och deras motståndare har. När man använder en styrka eller en svaghet måste detta deklareras högt och tydligt, för kan din motståndare inte höra och se vad du gör så kan den heller inte reagera.

Den första att paxa sin best får den besten, ingen fäktare kan vara samma sorts best. Du paxar en best genom att antingen skriva ”Pax” i Facebook-eventet eller genom att maila till Agnes (red. kontakta krönikören för adress).

Turneringsformatet kommer bli en Round Robin där alla får möta alla och sen självklart blir det en semifinal och en final på det. Utöver poäng för vunna matcher så kan varje fäktare få extra poäng för att bära något element som representerar sin best på sig under presentationen i början av turneringen.(Skall detta bäras även under matcherna ska det vara godkänt av marsken) Det blir också extra poäng för bästa dramatiska entré in i listen, att med inlevelse och drama spela ut svagheter och styrkor samt förstås även extra poäng för snygga och dramatiska sätt att dö på.

Varen ni alla varmt välkomna, både i listen och som åskådare till detta spektakel!

Vänligen Eder Countess Agnes Odygd

Share