Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-19

Drotsord


Kära Nordmark!
Förbanna icke mörkret, tänd ett ljus. Denna mörka årstid känns
mörkare än någonsin efter den senaste tidens händelser. Galningar,
mördare, folk på fl ykt från krigets fasor, och människor som med
vilje försöker krossa den sköra säkerhet vi har i vår värld. Det är
som vi vore tillbaka i medeltiden, och inte alls den ljusa medeltid
som vi älskar och försöker återskapa, utan en mörk och ogästvänlig
medeltid, utan medmänsklighet eller förståelse. Något jag älskar med SCA är att jag fi ck
chansen att träffa och lära känna människor som inte var som jag eller som kom från
samma bakgrund som jag. Jag tror att de mötena gjorde mig till en bättre människa, och
det är något jag hoppas fl er har upplevt. I en sådan här tid måste vi hålla hårt i det, att vi
är en gemenskap, att vi har likheter och olikheter, att vi är medlemmar i en förening som
överbryggar gränser, både över länder och över kulturer, att vi får en chans att resa, att
möta de som inte är som en själv.
Vidga dina vyer. Lär känna folk. Se inte fi ender omkring dig, bara människor, och ta hand
om varandra. Det behöver sägas ibland.
/Drots Dutchess Vanna Dawburn – drots@nordmark.org

Share

Tags: , , , ,