Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-19

Fursteparsord


Ludvig och Blenda hälsar Nordmarks folk!
Vi vill börja med att tacka alla de kämpar och consorts som deltog i Furstetorneringen.
Nu när vi kommit över chocken och endast lyckan över att få bära nordmarks cornetter är kvar, vill vi passa på att tacka alla de som gett oss alla lyckönskningar och erbjudanden om stöd och hjälp. Vi är överväldigade över det välkomnande vi fått som furstepar från hela vårt furstendöme.
Vi vill tacka alla de i vårt härad som med gemensamma krafter gjorde ett fantastiskt event under Novemberfesten/Furstetorneringen.
Vi fick njuta av den goda banketten och många skratt under kvällen.
Nu ser vi fram emot att få resa runt och besöka alla andra häraden och få möjlighet att uppmärksamma alla de som gör goda gärningar i vårt fagra land.
Vi kommer att till en början åka till:
Styringheim – Lucia
Holmrike – Midvinterfest
Senare i vår hoppas vi få chans att bland annat besöka
Reengarda – Maria Bebådelsegille
Attemark – Knäckekriget
Vi hoppas även få besöka många fler häraden och andra delar av Drachenwald under vår regeringsperiod.
Vi hoppas kunna besöka dessa platser och med oss få bringa flera olika utmärkelser.
För att kunna göra det behöver vi era rekommendationer. Om ni ser någon arbeta hårt, nå fina framgångar på slagfältet eller i bågskyttet, någon som skapar vackra ting och delar med sig av sin kunskap – tveka inte att skriva en rekommendation.
Alla kan och får lov att rekommendera!
Genom att göra gott fruktar vi icke
/Ludvig Furste, Blenda Furstinna

Share