Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-19

Krönikörs ord


Att vara kortfattad är en dygd. Speciellt när utrymmet är knappt! Kan bara meddela att Norrskensfesten var fantastisk! Alla ni som inte var där missade ett nytt koncept och mången trevlighet!

/Ingrid Audardotter kronikor@nordmark.org

Share