Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

Girl in a jacket
SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org
RSS Feed

2021-08-02

Archives for januari 2016

Norra Nordmarks Norrskensbard

Iden med att ha en tävling för att välja ut en bard för Norra Nordmark inspirerades av andra delar av SCA som jag har levt i. Furstendömet of the Mist, Kungadömena of the West & An Tir, dessutom flera baronier i vilka jag har bott igenom åren har alla haft en officiell ”bard”. Och jag

Kallelse till SKA Nordmarks årsmöte 2016

– att hållas vid Nordmarks universitet uti Järlåsa, söndagen den 28 februari kl 10.00. Motioner skall vara styrelsen tillhanda styrelsen (drots@nordmark.org) senast två veckor innan. Dagordning SKA Nordmark Årsmöte 2016 §1. Mötets öppnande §2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare §3. Fråga om mötets behöriga utlysande §4. Fastställande av föredragningslista §5. Vid behov

Drotsens ord

Kära Nordmark! Så går ett år ifrån vår tid, etcetera… Att midvinternattens köld skulle vara hård är blott en stilla önskan detta år, då månaden mörv har fått breda ut sig hur den vill över landet. Med julstämningen är det alltså sådär, men det må väl vara hänt. Det blir i alla fall lite ljusare

Lilla eventkalendariet

LITET EVENTKALENDARIUM (event inom Nordmarks gränser + våra kungadömesevenemang) Januari 2016 8-10 12th Night Coronation – Dependence Under Wychwood 30-31 Vintergille – Örehus Februari 2016 5-7 Nordmarks scrioptorium – Nordmark19-21  Fäkthelg – Gyllengran 26-28 Nordmarks universitet – Nordmark Mars 2016 4-6 St Egon & baroni investitur – Gotvik 11-13 Jungfru Maria Bebådelsegille – Reengarda April 2016 1-3 Spring Crown – Holmrike29-8 maj Dubbelkriget

Furst Ludvig och Furstinna Blenda

Fursteparets ord

Ludvig och Blenda hälsar Nordmarks folk! En frostbitande hälsning från Ludvig och Blenda fursteparet av Nordmark! Vi är nu inne i december, egentligen borde vi känna av den kyla som tagit ett fast grepp över Normarks sjöar och skogar. Men tack vare all den värme vi får från er var dag så märker vi inte

Older Posts››