Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-05-26

Drots Dutchess Vanna Dawburn

Foto: Baron Nicholas Pagan

Drotsens ord


Kära Nordmark!

Så går ett år ifrån vår tid, etcetera… Att midvinternattens köld skulle vara hård är blott en stilla önskan detta år, då månaden mörv har fått breda ut sig hur den vill över landet. Med julstämningen är det alltså sådär, men det må väl vara hänt. Det blir i alla fall lite ljusare när vi fått upp alla ljus i fönstren och öppnat våra hem för släkt och vänner. Man slipper åtminstone skotta. Förhoppningsvis kommer 2016 att föra med sig, om inte snö, så nya projekt, nya idéer och nya vänner. Åk på evenemang, sy en ny dräkt, bygg något nytt, och dela mer er av kunskap och glädje, så kommer det hela föreningen till gagn. Under 2016 tycker jag till exempel att alla som funderat på att skriva något till Sparren kan göra det! Gör’t bara! Vänta inte! Nu ska jag dricka lite glögg. God fortsättning!

För Drömmen!

/Vanna
drots@nordmark.org

Share

Tags: , , , ,