Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-05-26

Lilla eventkalendariet


LITET EVENTKALENDARIUM (event inom Nordmarks gränser + våra kungadömesevenemang)

Januari 2016
8-10 12th Night Coronation – Dependence Under Wychwood
30-31 Vintergille – Örehus

Februari 2016
5-7 Nordmarks scrioptorium – Nordmark19-21  Fäkthelg – Gyllengran
26-28 Nordmarks universitet – Nordmark

Mars 2016
4-6 St Egon & baroni investitur – Gotvik
11-13 Jungfru Maria Bebådelsegille – Reengarda

April 2016
1-3 Spring Crown – Holmrike29-8 maj Dubbelkriget – Attemark

Juni 2016
17-27 SCA 50 Year Celebration – Middle Kingdom

Juli 2016
1-3 Midsummer Coronation – ännu inte beslutat om var

Aktuell information finns alltid att finna på: http://nordmark.org/kalendarium & http://www.drachenwald.sca.org/content/kingdom-event-calendar

Maj 2017
19-28  Dubbelkriget – Attemark

Share