Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2019-09-23

Månadens vits


Man ska vara försiktig med dom bärande väggarna.

Annars blir dom rasande.

 

Share