Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-05-26

Sökes – Nordmarks nästa hästmarsk


Känner du att du skulle vara sugen att tillträda som hästmarsk sänder du ett mail
snarast till drots & furstepar och förklarar varför. De kommer se över ansökningarna
och tillsätta.
/drots@nordmark.org, furste@nordmark.org, furstinna@nordmark.org

Share

Tags: , , , ,