Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-19

Krönikörens ord


Här sitter jag på min kammare och väntar på att få höra om att drösar av ansökningar till att bli min efterträdare ska översvämma drots och furstepar. Men de påstår att så inte är fallet. Så sänd era mail igen. 😉

/Ingrid Audardotter  kronikor@nordmark.org

Share