Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-19

Lilla eventkalendariet


LITET EVENTKALENDARIUM (event inom Nordmarks gränser + våra kungadömesevenemang)

Februari 2016
5-7 Nordmarks scrioptorium – Nordmark19-21  Fäkthelg – Gyllengran
26-28 Nordmarks universitet & årsmöte – Nordmark

Mars 2016
4-6 St Egon & baroni investitur – Gotvik
11-13 Jungfru Maria Bebådelsegille – Reengarda

April 2016
1-3 Spring Crown – Holmrike29-8 maj Dubbelkriget – Attemark

Juni 2016
17-27 SCA 50 Year Celebration – Middle Kingdom
Juli 2016
1-3 Midsummer Coronation – Turmstadt

Oktober 2016
7-9 Autumn Crown – ännu inte beslutat om var

November 2016
11-13 Drachenwald University – ännu inte beslutat om var

Aktuell information finns alltid att finna på: http://nordmark.org/kalendarium & http://www.drachenwald.sca.org/content/kingdom-event-calendar

Maj 2017  19-28 Dubbelkriget – Attemark

Share