Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-08-08

Presentation av Nordmarks nya härold!


När jag gick med i Aros härad i mitten av 90-talet hade jag turen att träffa en av Nordmarks duktigaste härolder, Herr Fritjof Skägge. Han hjälpte mig skapa mitt vapen och namn. Det hela var mycket intressant men med mängden andra roligheter som fanns i SCA var det ett intresse som lades åt sidan. På mitten av 2000-talet, efter att ha testat det mest inom SCA, väcktes mitt intresse igen och det slutade med att jag tjänstgjorde som Silversparrehärold (Nordmarks härold) i några år innan jag tog en längre paus. Nu är jag tillbaka med återuppväckt intresse och jag har börjat min tjänstgöring med att skapa Facebook-gruppen ”Namn och heraldik i Nordmark” där allt namn- och heraldikrelaterat nu kan diskuteras på svenska. Jag har även börjat uppdatera den enkla webbsidan ”Heraldik och namn i Nordmark” http://annat.net/nherald där man även kan hitta Nordmarks vapenrulla. Vårt namn- och heraldikskick är en av de saker som gör SCA så unikt och jag hoppas kunna underlätta i denna personliga val som är en så viktig del av det som kallas Drömmen.
/Anna de Byxe – Nordmarks härold

Share