Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-08-08

Teatergillet bjuder på Shakespearecitat


“Nog vet man vad man är, men inte vad man kan bli”
“Gud har givit dej ett ansikte och du själv skapar dig ett annat.”
“Den som dör betalar alla sina skulder.”
“Döden är en skuld som ingen kan betala mer än en gång.”
“Ingenting kommer av ingenting.”

/William Shakespeare (1564-1616) var en engelsk dramatiker, poet och skådespelare. Han ses av många inte bara som Englands nationalskald utan också som världslitteraturens främste dramatiker genom tiderna

Share