Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-08-08

Utrop till Nordmarks folk om att göra en kortfilm till SCA 50


Katheryn Hebenstritz har gjort ett utrop om hjälp för att få till en liten film till SCA 50 firandet. Så här skrev hon:
Hej Nordmark! På SCA:s 50-årsjubileum i USA i sommar så kommer kungariket få utrymme för en utställning. En av sakerna som arrangörerna bett varje kungarike om är en film på 10 minuter. Finns det någon i Nordmark som sitter på lite videomaterial och som dessutom skulle kunna tänka sig att filma lite mer på Krontorneringen i vår och sedan klippa ihop 10 minuter om Drachenwald?
Så har du möjlighet att filma på ett event fram till maj. Eller har du en gammal film  du kan tänka dig att dela med dig av. Hör av dig! Eftersom Katheryn även håller i andra projekt så går det bra att höra av dig till Ingrid Audardotter som samlar ihop materialet till Katheryn.
/Ingrid Audardotter ingrid.audardotter@yahoo.se

Share