Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-19

Vice drots ord


Hej Nordmark!

Snart är det dags för årsmöte i SKA Nordmark, det blir på söndagförmiddag 28 februari i samband med Nordmarks Universitet. Utöver vanlig årsmötesformalia med verksamhetsberättelse, bokslut och val av ny styrelse så kommer vi även diskutera stadgeändringar, medlemsavgiften och hoppas på att välkomna Klakavirki (Island) som institutionell medlem i Nordmark. Vill du vara med i SKA Nordmarks styrelse eller känner någon som du tycker borde vara med så ta gärna kontakt med Jovi Torstensdottir som leder valberedningen. Eventuella motioner ska skickas till mig eller Vanna senast 14 februari. Kallelse har redan gått ut i tidigare Silversparre och handlingar inför mötet kommer att finnas på hemsidan (www.nordmark.org) och i Nordmarks facebookgrupp.

Nordmarks löpande verksamhet sköts av ämbetsmännen. Man väljs till ett visst ämbete på 2 år och kan sedan förlänga detta med ytterligare 2 år. I november annonserades det att vi söker intresserade som vill vara kastellan eller hästmarsk i furstendömet och i senaste tidningen skrev Ingrid att även hon söker sin ersättare som krönikör. Är du intresserad av någon av dessa ämbeten eller vill föreslå någon annan eller bara vill veta mer så kontakta drots@nordmark.org ellerfurste@nordmark.org eller furstinna@nordmark.org.

Som ni säkert inte har missat så fyller SCA 50 år i år och därför vill jag påminna om 2 bra tillfällen att vara med och fira detta. På dubbelkriget i Attemark kommer det bli kalas den 1 maj då SCA fyller år och sju veckor hålls SCA 50 year celebration, ett 10 dagarsevent för alla kungadömmen. Detta event ligger strax utanför Indianapolis i USA och Drachenwald kommer ha ett gemensamt läger som ligger centralt och nära till det mesta på siten.

/Isabetta del Verde, vice drots & vice ordförande i SKA Nordmark

Share