Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

Girl in a jacket
SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org
RSS Feed

2021-08-02

Archives for mars 2016

Drotens ord april 2016

Mitt första inlägg i Silversparren som Nordmarks drots. Vad roligt tycker jag 🙂 Jag vill börja med att tacka för förtroendet från fursteparet, jag ska göra mitt bästa att förvalta furstendömets angelägenheter under kommande år. Jag vill också tacka Vanna för all tid och allt arbete som hon har gjort som drots. Ett av projekten

Kallelse extra årsmöte SKA Nordmark

Datum onsdag 4 maj klockan 10.00 i Tavernan på dubbelkriget Mötets öppnande Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare (en eller två) Fråga om mötets behöriga utlysande Fastställande av föredragningslista Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt Stadgeändring – andra läsningen  Övriga frågor  Mötets avslutande  Varmt välkomna önskar Clara Brandkvist, ordförande i SKA Nordmark  

Barn vid Nordmarks vapen under Nordmarks Universitet AS L

Årsmötesprotokoll SKA Nordmark 2016

Närvarande: Clara Brandkvist, Kristina Wågman, Åsa Johnsson, Annika Nyman, Ammi Skuggmåne, Agnes Boyle, Josefina Åsemyr, Jenny Tapani, Jonas Evertsson, Malin From, Mats Nejström, Roger Svalberg, Anders Olsson, Krsitina Rudbjer, Jessica Granath, Daniel Granath, Anna Gunnar, Åsa Martinsson, Martin Eriksson, Julia Nilsson. 1) Mötets öppnade Clara Brandkvist öppnade mötet. 2) Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän