Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-26

Jag ska göra ett event… vad krävs


Inte bara de som gör sitt första event behöver ibland borsta upp sina kunskaper om vad som krävs för att skapa ett event… All information finns att hitta på Drachenwalds hemsida. Bara man vet var man ska leta.
Till att börja med går du till: Drachenwalds hemsida
I menyn till höger ser du menylänken: Kingdom Calendar.
När du klickat på menylänken hittar du även: Kingdom Calendar Request Form, Make sure your event is official, Planning an Schedueling Event, About Events.
På sidan Make sure your event is official hittar du i sista stycket under rubriken Official for formal buissness en länk till Event Announcement guidelines. På den sidan hittar du kraven på hur din annons måste utformas för att kunna accepteras i Dragons Tale.
Tänk på att vara ute i god tid då du måste fått ditt datum i kalendariet godkänd först och Dragons Tale har deadline 25:e för nummer som gäller en dryg månad efter dess deadline.
Silversparren och Nordmarks kalender har inte alla dessa krav men visst är det precis lika viktigt att informationen kommer även där. Där ska all information vara på svenska så att även de som läser engelska ska få informationen.

Vi vill ju att alla ska kunna vara med!

Share