Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-19

De första tälten är uppe


Rapport från Medeltidsveckan 2016-08-05

Autokraterna är på plats och så sakteliga kommer fler och fler tält upp i Styringheims tältläger.

Bild 1 - De första tälten är uppe - MTV 2016-08-05

Bild 1 – De första tälten är uppe – MTV 2016-08-05

Bild 2 - De första tälten är uppe - MTV 2016-08-05

Bild 2 – De första tälten är uppe – MTV 2016-08-05

Bild 3 - De första tälten är uppe - MTV 2016-08-05

Bild 3 – De första tälten är uppe – MTV 2016-08-05

Share