Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-08-08

Ord från vårt nya Furstepar i Nordmark


Vi vill börja med att tacka alla de kämpar och consorts som deltog i Fursteturneringen.

Nu när vi kommit över chocken och endast lyckan över att få bära Nordmarks coronetter är kvar, vill vi passa på att tacka alla de som gett oss alla lyckönskningar och erbjudanden om stöd och hjälp. Vi är överväldigade över det välkomnande vi fått som furstepar från hela vårt furstendöme.

Vi vill tacka alla de i Baggeholm och Styringheim som med gemensamma krafter gjorde ett fantastiskt event under Medeltidsveckan/Fursteturneringen.
Nu ser vi fram emot att få resa runt och besöka alla andra häraden och få möjlighet att uppmärksamma alla de som gör goda gärningar i vårt fagra land.
Vi kommer till en början att åka till:
Moriaberg – Utvärtes
Festivalo de Caderas
Styringheim – Lucia

Vi hoppas även få besöka många fler häraden och andra delar av Drachenwald under vår regeringsperiod.

Vi hoppas kunna besöka dessa platser och med oss få bringa flera olika utmärkelser. För att kunna göra det behöver vi era rekommendationer. Om ni ser någon arbeta hårt, nå fina framgångar på slagfältet eller i bågskytte, någon som skapar vackra ting och delar med sig av sin kunskapå – tveka inte att skriva en rekommendation.
Alla kan och får lov att rekommendera!

Vi vill även passa på att bjuda in till Baggeholms årliga Demo på Gudahaga vikingamarknad 16-18 september. Hör av er till er favorit bagge för mer detaljer.

Bjaere Furste & Maria Furstinna

Share