Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-08-08

Styringheims tältläger


Medeltidsveckan rapporterar 2016-08-12

I år blev lägret lite annorlunda än tidigare år vid Öster gravar. Men det blev mycket lyckat har det visat sig. På grund av lite mer kuperad terräng är det inte lika tätt mellan tälten.

En dag i Styringheims läger - foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger – foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger - foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger – foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger - foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger – foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger - foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger – foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger - foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger – foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger - foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger – foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger - foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger – foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger - foto Åsa Fredriksdotter

En dag i Styringheims läger – foto Åsa Fredriksdotter

 

Share