Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-08-08

Teatergillet bjuder på Shakespeare citat i september


“Ensamheten är som sten på ett stormigt hav.”

“Om onda vägar vet man ett ting blott:
att aldrig leda de till något gott.”

“De ting vi begär är det större fröjd att jaga än att äga.”

“Döden är en skuld som ingen kan betala mer än en gång.”

William Shakespeare (1564-1616) var en engelsk dramatiker, poet och skådespelare. Han ses av många inte bara som Englands nationalskald utan också som världslitteraturens främste dramatiker genom tiderna

Share