Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-19

Vackra vyer under Medeltidsveckan


Rapport från Medeltidsveckan 2016-08-11

Ibland visar sig Visby från sin vackraste sida och Åsa har lyckats fångat några av de vyerna.

Medeltidsveckan 2016 - Foto Åsa Fredriksdotter

Medeltidsveckan 2016 – Foto Åsa Fredriksdotter

Medeltidsveckan 2016 - Foto Åsa Fredriksdotter

Medeltidsveckan 2016 – Foto Åsa Fredriksdotter

Medeltidsveckan 2016 - Foto Åsa Fredriksdotter

Medeltidsveckan 2016 – Foto Åsa Fredriksdotter

Share