Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-19

Drotsens ord december


Lucia och midvinter, jul och nyår. Sy, sy och sy lite till. Det är i alla fall vad jag tänker ägna kommande månaden åt. Det är ju precis det jag gillar att göra nu när mörkret har kommit och det regn eller snö eller lite av båda utanför fönstret. Men lite planerande pågår också inför vårens event och aktiviteter.

Första helgen i februari ordnar Nordmark en ämbetsmannahelg. En helg där alla som är ämbetsmän eller styrelsemedlemmar i Nordmark eller någon av dess häraden och baronier får möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och få stöd och inspiration i sitt fortsatt arbete för föreningen. Ett av målen är att sammanställa en ämbetsmannahandbok som ska underlätta för ni som i framtiden väljer att ta på er ett ämbete och arbeta för Nordmark ska fortsätta leva och växa. Ni som tidigare varit ämbetsmän och kanske har någon handbok/uppdragsbeskrivning/lathund eller liknande text om hur något ämbete ska utföras får väldigt gärna gräva fram det och maila till mig. Det är ju onödigt att hitta på hjulen från början om man inte måste.

Under våren kommer jag också att ta en paus från drotsämbetet då jag kommer ägna mer av min tid till kungadömet som drottning. Jag har glädjen att få presentera en mycket klok och engagerad ersättare Lady Tova av Attemark mundant känd som Marina Hägg. Jag tror att hon kommer göra ett lysande jobb som drots och sköta furstendömet väl. Stort tack Tova!

Isabetta del Verde
Nordmarks avgående drots och kronprincessa av Drachenwald

Share