Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

Girl in a jacket
SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org
RSS Feed

2021-08-02

Archives for februari 2017

Ordnar och utmärkelser i SCA

I SCA erkänner vi skicklighet och visar uppskattning bl.a. genom att uppta folk i Orders (ordnar) och ge Awards (utmärkelser). En orden var till en början sammanslutningar av olika slag som t.e.x. Tempelriddarorden, där medlemmar hade faktiskta uppgifter och kunde bo tillsammans. I och med att kungar började skapa egna ordnar för betrodda män (t.ex.

Furstepar Bjaere och Maria

Fursteparets februariord

Ärade Nordmarkare, vi har under decembers vinter kyla besökt Baroniet Styringheim där vi gästade Baronal Investiture och Fiesta de lucia. Vi vill tacka och gratulera Storstyring Jorulf och Storstyra Märta samt alla autokrater för ett strålande event med god mat och fantastik underhållning. Vi vill även göra det allom känt, vi förärat Alma van Harderwyk

Drotsens februariord

Jag har många gånger funderat på hur mitt liv vore utan SCA. Det enda som är säkert är att jag hade haft otroligt mycket mer plats hemma! För vår hobby kräver sin plats. Det är också den enda nackdelen jag kan komma på när det gäller mitt engagemang i föreningen.   Mitt första event var

Krönikörens februariord

Ibland kommer tyvärr livet emellan en och SCA. Event man tänkt åka på blir inte av, men längtan finns ju ändå kvar efter ha höra ifrån vänner och bekanta som man inte träffat på länge och få veta vad de gjort eller lärt sig. Ett bra sätt att få ut kunskap i Nordmark är att