Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-08-08

Ordnar och utmärkelser i SCA


I SCA erkänner vi skicklighet och visar uppskattning bl.a. genom att uppta folk i Orders (ordnar) och ge Awards (utmärkelser). En orden var till en början sammanslutningar av olika slag som t.e.x. Tempelriddarorden, där medlemmar hade faktiskta uppgifter och kunde bo tillsammans. I och med att kungar började skapa egna ordnar för betrodda män (t.ex. The Order of the Garter) blev det en trend och till slut blev ordnar bara ett tecken på förtjänst. Utmärkelser är mera som medaljer, de visar att man har gjort något bra. I SCA är gränsen mellan en orden och en utmärkelse ganska flytande men vissa ordnar, som t.ex. The Order of the Pelican, kan ha ordensmöten.

Det finns en nivåtrappa för utmärkelser/ordnar. En utmärkelse/orden kan vara “Armigerous”, vilket betyder att om man får en utmärkelse på Awards of Arms-nivå utan att ha fått en sådan tidigare, ingår även titeln Lord/Lady. Om de är non-armigerous, medför de ingen titel. De nivåer som finns i SCA är: Awards of Arms-nivå (AoA), Grant of Arms-nivå (GoA) och Patent of Arm-nivå (PoA).

AoA känner de flesta till men i Drachenwald är det väldigt få utmärkelser som är på GoA-nivå, vilket är annorlunda i Drachenwald jämtemot andra kungadömen. Drachenwald som kungadöme har inte tjänst/KoV/Kampkonstutmärkelser på GoA-nivå. Detta betyder att bor man inte i ett Baroni/furstendöme, finns det inte lika många utmärkelser. Nästa nivå blir då PoA som är de fyra stora, Knight, The Order of the Laurel, The Order of the Pelican och The Order of Defense.

Baronier och furstendömen kan ge ut utmärkelser som är non-armigerous och på AoA-nivå om de får tillstånd från Kungaparet. Kungadömen kan ge ut på alla nivåer.

Enligt SCA Corpora http://www.sca.org/docs/pdf/govdocs.pdf ska ordnar och utmärkelser registreras. När detta skrivs har jag skickat iväg sex stycken nya och gamla utmärkelsenamn för registrering men vi har två stycken som bara inte går, och det är Malakiten och Karneolen. Orsaken är att utmärkelse/ordensnamn, precis som personanamn, ska vara dokumenteras.

I SCA skapar man ordensnamn genom att man följer de språkmönster på de namn som fanns före år 1600 och inga ordensnamn har hittats där ädelstenar eller halvädelstenar har använts. De går inte heller att registrera som regalia eftersom de är delar av en krona.

Ett förslag är att byta ut namnen men fortsätta att ge malakiter och karneoler som tokens, d.v.s. oregistrerade föremål som ges för att visa uppskattning, eller så hittar man på två helt nya ordnar med samma funktion.

Vi i Nordmark har även komplikationen att vill man registrera ett ordensnamn som inte är på engelska måste man visa på att det namnmönstret kan ha funnits i det språket. Sverige har haft ordnar, som Johanniterorden, men det finns inte samma namnbredd som i andra länder eftersom Sverige inte införde ett officiellt ordensväsen förrän 1748. Det enklaste är att registrera på engelska men sen använda den svenska namnet “till vardags”.

Det finns två bra webbsidor som förklarar hur man gör,

“Aly’s Simple Guide to Naming Awards and Orders” https://eastkingdomgazette.org/2014/11/21/alys-simple-guide-to-naming-awards-and-orders/ och “Registering an Order name in the SCA” http://heraldry.sca.org/names/order/registerorder.html

I slutändan är det regenterna som bestämmer om en ny orden/utmärkelse ska bildas men tips till framtida härskare, rådgör gärna med en härold först, det är det vi är till för.

//Lady Anna de Byxe
Silversparrehärold

 

Share