Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-25

Fursteparets marsord


Var hälsade Nordmarkare.

Tiden har rullat på och det har nu blivit dags för oss att hitta arvingar till Nordmarks furste tron. Så det har blivit högtid att skicka in era avsiktsförklaringar för att kunna delta i vår turnering, som tidigare nämnts så kommer vår arvsturnering vara på dubbel kriget. Vi vill även passa på att tacka alla fantastiska människor som fortsätter att rekommendera, samt håller event och aktiviteter i de olika shires och baronier i vårt furstendöme.

May harmanoy be with you

 

Share