Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

Girl in a jacket
SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org
RSS Feed

2021-08-02

Archives for januari 2018

Fursteparets januari-ord

Den här föreningen, vad är den? Det finns många saker att räkna upp och olika människor har sina helt egna personliga åsikter. Hantverket, att få göra saker med händerna. Se sina alster växa fram till underbara kreationer eller totala vrak. Skapandet genom sömnad, kalligrafi, bryggning eller annat. Det finns så många saker att göra och

Drotsens januari-ord

Gott nytt år Nordmark! Nu är det fortfarande tidigt december när jag skriver detta då tryckeriet behöver lite mer tid än vanligt på sig nu vid jul och nyår för att trycka tidningen. Detta blir ju bara ett minne blott sen när vi helt tar bort pappersversionen av tidningen (om inte man vill skriva ut

Krönikörens januari-ord

Tänkte denna månad använda mitt ord till att sprida lite nyheter! I Gotvik har det nämnligen varit ting och val av nytt baronpar. Baroniet Gotvik använder sig nämnligen av populasens röster istället för heavy fighting eller tävlingar då nästa baronpar ska koras. Alla som bor i baroniet har en röst och i år föll majoriteten

Kallelse till SKA Nordmark Årsmöte 2018

– att hållas vid Nordmarks furstetornering uti Ulvberget, söndagen den 4 mars kl 10.00.   1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av föredragningslista 5. Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och balansräkning för den gångna ettårsperioden föredras 7.

Nordmarks härold tar avsked

När jag gick med i Aros härad i mitten av 90-talet hade jag turen att träffa en av Nordmarks duktigaste härolder, Herr Fritjof Skägge. Han hjälpte mig skapa mitt vapen och namn. Det hela var mycket intressant men med mängden andra roligheter som fanns i SCA var det ett intresse som lades åt sidan. På

Bryggargillets historia

Gillets historia är som sig bör höljt i dimma och dunkel, men vissa fragment finns bevarade i minnets irrgångar samt i slitna anteckningar. Säkert är att för drygt tio år sedan var vi några som tyckte om att framställa, utbyta och inmundiga diverse egentillverkade drycker med historisk förebild när vi träffades på SCA-evenemang. Det var