Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-25

Bryggargillets historia


Gillets historia är som sig bör höljt i dimma och dunkel, men vissa fragment finns bevarade i minnets irrgångar samt i slitna anteckningar. Säkert är att för drygt tio år sedan var vi några som tyckte om att framställa, utbyta och inmundiga diverse egentillverkade drycker med historisk förebild när vi träffades på SCA-evenemang. Det var förstås trevligt men ganska snart började vi resonera om vi inte på något sätt kunde göra det ännu bättre, kanske underlätta utbytet både av drycker, men även kunskap, samt kanske sprida kunskapen på något bra sätt. Diskussionsämnet återkom ofta vid dessa samlingar och många bidrog med mer eller mindre värdefulla råd. Ganska snart en upptäcktes det att en gång i tiden funnits ett Nordmarks bryggargille, men att det varit så inaktivt att gillesbrevet revs. Nog skulle vi kunna göra det bättre!

Läs resten av historian i Silversparren, artikeln författad av Fardäng Skvaldre, ålderman och en av grundarna

Share