Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-19

Drotsens mars-ord


Mars är lika med vinter och snö i stora delar av landet men i år får vi inleda månaden med att gratulera ett nytt furstepar. Det är 8 par som deltar i turneringen i Ulvberget och oavsett vem som vinner känner jag mig trygg i att det blir ett par som kommer klara uppgiften galant.

Mars innebär också årsmöte för SKA Nordmark. I år kommer vi diskutera förslag till nytt medlemssystem för att ersätta census och en ökning av medlemsavgiften för att täcka den kostnaden. Jag ställer därför frågan till er nu vad vill ni ha i ett nytt medlemssystem? Vilka funktioner prioriterar du högt och tycker du det är värt en höjning av medlemsavgiften för att täcka det? Beroende på vilken lösning vi väljer och vilka funktioner vi vill ha rör det sig om ca 8-25 kronor per år och medlem.

Tänkbara funktioner utöver ett webbaserat medlemsregister är:
Möjlighet att logga in på ”mina sidor” för att uppdatera sina uppgifter

Möjlighet att själv kunna byta vilken lokalgrupp man tillhör vid flytt
Återställning av glömt lösenord
E-faktura
Autogiro
Betala med swish
Betala med kort tex. Visa
Pappersfakturor hem i brevlådan
Möjlighet att själv välja intressegrupper t.ex. bryggargillet för att maillistor till intressegrupper automatiskt ska skapas
Automatiska maillistor till lokalgrupper, intressegrupper och hela Nordmark
Kassör, drots medlemsansvarig kan logga in och enkelt sköta medlemmar i sin grupp, skick ut mail etc.
Möjlighet att sköta enkel eventregistrering och betalning direkt i systemet (skulle funka bra till vanliga helgevent men inte event med många alternativ i anmälan, t.ex Knäcke)
Möjlighet att sköta registrering och närvaro för lokala aktiviteter för att enkelt få ett underlag till studiecirklar
Uppdatera register mot folkbokföringen (spar) för att ha aktuella adresser
Möjlighet att direkt på lokalgrupperna hemsida ha formulär för att bli medlem och betala sin första medlemsavgift
Få digitalt medlemskort/ själv skriva ut sitt medlemskort
Schemalagd automatisk registervård där uppgifter om gamla medlemmar och om de som anmält sig men sen aldrig betalat tas bort enligt våra tidsplanen (detta är ett absolut krav för att vi redan i vår måste följa GDPR)

Svara gärna direkt till mig på drots@nordmark.org, i Nordmarks Facebook-grupp eller på Nordmarks maillista.

Eder drots
Contessa Isabetta del Verde

 

Share