Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-03-31

Drotsens april-ord


Hej Nordmark!

April! Nu kommer våren! Vilket just i skrivande stund känns lite omvänt för mig då jag idag har ägnat dagen åt att bygga upp läger i sol och sommarvärme på Gulf Wars. Jag har sagt det förrut men det tål att upprepas, SCA är en fantastisk förening med fantastiska människor. Jag rekommenderar er alla att resa runt och upptäcka det oavsett om ni åker till en annan del av Nordmark, till event runt om i Drachenwald eller till andra kungadömmen.

I början av mars hölls furstetornering i Ulvberget och jag vill utropa ett stort VIVANT!!! till segrarna furst Roland och furstinnan Agnes. Som en av sina sista officiella händelser höll det förra fursteparet ett ting där gamla Nordmarks servis och lite annat ströks från regalialistan. Det som fortfarande har lite funktion kvar kommer att auktioneras ut på knäcke och vinsten gå till Nordmarks resefond.

I anslutning till furstetornering hölls även årsmöte för SKA Nordmark på söndagsmorgonen. Mötet var mycket välbesökt och jag vill tacka er alla som deltog. Utöver ordinarie årsmötesformalia med verksamhetsberättelse, bokslut och val av styrelse så diskuterade vi byte till nytt medlemsregister och därtillhörande höjning av medlemsavgiften. Det beslutades att Nordmark (och därmed alla lokalgrupper) kommer byta till ett nytt system och att den leverantör som styrelsen väljer att anlita kommer sköta medlemsbetalningar. Detta innebär att företaget kommer erbjuda online betalning med kort, e-faktura o.dyl. och minskar mängden administration som lokalgrupperna kassörer behöver göra. Vi planerar för att detta kommer att vara redo för lansering senare i år. Mer praktisk info kommer att spridas till alla lokalgruppers drotsar och kassörer när det är klart. Vi kommer även ha ett infomöte om detta på knäcke för alla som är intresserade.

I drömmens tjänst
Contessa Isabetta del Verde

Share