Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-19

Användning av personuppgifter


SKA Nordmark sparar personuppgifter på samtliga medlemmar i medlemsregistret Census. Alla personuppgifter sparas i 6-12 månader efter att ett medlemsskap gått ut och ej har förnyats. Personer som har anmält intresse för att bli medlem genom att registrera sig i Census men sen aldrig betalat medlemsavgiften kommer få sina personuppgifter sparade i 3-12 månader från det att de har lagt in sina uppgifter.

Personer som önskar få alla sina uppgifter borttagna ur census från kontakta drots@nordmark.se och specifikt be om detta. Genom att be om att bli borttagen ur medlemsregistret så avslutar man samtidigt sitt medlemskap i föreningen SKA Nordmark och/eller dess lokalgrupper. Individer som har blivit utesluta ur föreningen har inte rätt att få samtliga sina uppgifter borttagna ur Census alternativt separat register som föreningen förvaltar. SKA Nordmark kommer att för all framtid spara tillräckligt med uppgifter för att kunna identifiera individen om hen i framtiden skulle åter ansöka om medlemskap i SKA Nordmark eller någon av dess lokalgrupper. Vid frågor om hur personuppgifter hanteras av SKA Nordmark kontakta drots(a)nordmark.se.

Autokrater och eventanordnares användning av personuppgifter

Autokrater bör inför event tänka igenom vilka uppgifter de har behov av och endast samla in dessa. Man bör också tänka igenom vilka personer i autokratgruppen som behöver ha tillgång till uppgifter om deltagare och tillse att uppgifterna inte sprids utanför denna grupp. När eventet är slut så bör samtliga personuppgifter raderas efter en rimlig tid, om inget annat skäl finns bör 1-2 månader anses vara rimlig tid. Anonyma uppgifter så som antal deltagare av olika typer (barn, vuxen, student, dagpass, sover inne, sover ute etc), antal specialkostgrupper (vegetarian, laktosfri, glutenfri etc) och liknande kan sparas för framtiden.

Share