Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-02-19

Drotsens juni-ord


Sommaren är här! Tälteventsäsongen är igång! Jag är precis som många av er nyss hemkommen från Dubbelkriget som verkligen var en bra start på sommaren. Det var jättekul att prata med många av er även om veckan inte räckte till för att hinna umgås med alla jag ville i den utsträckning jag skulle önska. Jag vill passa på att tacka alla autokrater som jobbat hårt inför och under eventet och även tacka alla ni andra som var med och hjälpte till med stora och små uppgifter. Det var riktigt härligt att se hur många som reste på sig under fredagens hov för att visa att de varit med och bidragit till eventet. Jag skulle vilja att vi uppmärksammar folk som hjälper till på fler event.

Under april var jag i London för att närvara när SCA Inc styrelse (BoD) hade möte där. Det var riktigt spännande att få se hur det går till och inte bara någon gång då och då läsa igenom ett protokoll från ett möte. Mötet är ett amerikanskt bolagsstyrelsemöte där ”business attire” är klädseln, dvs skjorta och slips eller kostym eller motsvarande. Det är en del formaliteter med yrkanden och stödyrkanden i samband med att beslut fattas. Jag upplevde att styrelsen var mycket mer medvetna om att SCA är en internationell lek och inte bara något som sker i USA än vad många av oss uppfatat utifrån de dokument och beslut som vi genom åren fått se från SCA Inc. Vi diskuterade bl.a. att det behöver bli tydligare i corpora, handbooks och andra styrdokument vad som är ”leken” och gäller för alla oavsett land och vad som är ”juridiska krav” som gäller bara medlemmar boende i USA eller medlemmar som är direktanslutna till SCA Inc, dvs inte med i en affilierad grupp så som SKA Nordmark. Några av de mer intressanta besluten som diskuterades under mötet var en uppdatering av Hate Speach Statement, en uppdatering av social media policy som är på gång, uppdaterad handbok för YAFA (ungdomsverksamhet, ännu ej på gång inom Drachenwald). Vill du läsa en mer detaljerad rapport ifrån mötet så hittar du den i Dragon’s Tale juni numret och med fortsättning i kommande nummer senare i sommar.

Var hittar du din information om SCA och föreningen? 

Hemsidor är en bra startpunkt men tyvärr så är Nordmarks hemsida rätt eftersatt i sin struktur och innehåll. Nordmarks webmaster har jobbat med att skapa en ny version av hemsidan i wordpress men den är ännu inte riktigt klar att lanseras. Dessutom så är det nu dags att hitta en ny frivillig person att ta över ämbetet. Vårt förslag är att vi inte bara tillsätter en webmaster utan att det även skapas en redaktion för hemsidan så att en grupp på flera personer kan hjälpas åt med att uppdatera informationen och förnya texter. Vill du vara Nordmarks nästa webmaster eller vara med i redaktionsgruppen? Kontakta mig på drots@normdark.se eller via telefon eller på facebook.

Facebook är också ett populärt ställe att hitta information men kom ihåg att det inte är en officiell informationskanal och om du ska sprida information till alla medlemmar om kommande event eller annat så bör det ske via Silversparren och/eller Dragon’s Tale, hemsidor och även på maillistorna. Det finns flera bra maillistor som jag kan rekommendera att vara med på. Här är mina topp 3 med info om hur man ansluter sig:

SCA Announcements maillista – officiella medelanden från SCA Inc, förfrågningar om att kommentera kommande beslut och dyl. Brukar i snitt komma något mail i månaden. Anmäl dig själv till listan på  http://lists.sca.org/listinfo/announcements.

Drachenwald maillista – Kungadömets officiella maillista där alla som är med på listan också kan maila ut på listan eller svara till hela gruppen. Används för att informera om större event, diskutera viktiga händelser i kungadömet, ibland kommer det rapporter från något event eller annat småprat. Varierar i frekvens av mail, vissa månader kan det komma ett dussin mail och andra månader är det helt tyst. Anmäl dig själv på  http://lists.drachenwald.sca.org/mailman/listinfo/dw-l.

Nordmarks maillista – Furstendömets maillista som tyvärr används nästintill aldrig. Kommer något enstaka mail om året men det vore trevligt om vi kunde börja använda den mer. Eller så hoppas jag att den kan ersättas i och med att vi byter till nytt medlemsregister och det då kan bli möjligt att ha en uppdaterad lista på samtliga medlemmar som behöriga kan skriva till. Anmäl dig själv till listan på  http://nordmark.org/mailman/listinfo/skanordmark_nordmark.org

Njut av sommaren och alla event du ska på och alla förberedelser inför framtida event som jag hoppas att du hinner med.

Contessa Isabetta del Verde, Nordmarks drots

 

Share