Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-07-16

En översikt över Nordmarks ordnar och utmärkelser


Lady Anna de Byxe (Anna Troy)
(Registrerade namn inom parantes)

● Award of Arms. Förkotning AoA även kallad Sköldebrev. Gives de som har visat sin engagemang i föreningen.

● Gyllene bandets orden Gives för Tjänst

● Carneolen (Award of the Red Gemstone of Nordmark) Give de som har arbetat och ansträngt sig för att återge känslan av den ljusa Medeltiden.

● Ljusorden Gives för Konst och vetenskap

● Malakiten (Award of the Green Gemstone of Nordmark) Gives de som ägnat sig åt studier av tidsperioden som återskapas i SCA och använt resultatet av dessa studier för Nordmarks väl.

● Nordmarks Sparre ( Award of the Chevron of Nordmark) Gives de som ej är bosatta i Nordmark men som bidragit till Nordmarks väl

● Salladin ring (Order of Saladin) Gives de som visat ovanlig höviskhet, omtanke och ridderlighet

● Vita portens väktare (Vita Portens Orden) Gives för vapenbruk.

För barn:

● Ekorren (Award of the Squirrel of Nordmark) Gives de barn i Nordmark som aktivt deltagit på minst 10 evenemang och visat ett intresse för aktiviteterna som genomförts där.

● Enhörningen (Award of the Unicorn of Nordmark) Gives de barn som utmärkts sig genom att visa ett stort intresse, förmåga och talang inom konst och vetenskap.

● Haren (Award of the Hare of Nordmark) Gives de barn som aktivt visat stor hjälpsamhet och i detta varit en förebild för andra och som ivrigt arbetat i och för furstendömet.

● Lejonet (Award of the Lion of Nordmark)

● Gives de barn som visat prov på ridderligt beteende och aktivt deltagit i någon form av kämpalek för barn.

Share