Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-07-16

Mönstring till krig!


Lystra, Nordmark, hör upp! Trummorna dånar, stövlar trampar och hornen ljuder. Kriget är över oss!

Jag, prins Krake, över tre alnar lång och som dödar män i hundratal, kommer att följa vårt högt ärade kungapar i västerled. Under Drachenwalds banér kallas Nordmarks mäktiga kämpar till mönstring. Jag vet att vi är mången tappert folk i Nordmark. När vi samlas under Drachenwalds fana, står ingen fiende emot vår kraft och mannamod på ärans fält. Efter planer smidda och omsorgsfulla förberedelser står vi redo. Färden är bestämd och siktet inställt. Mot Atenveldt marscherar armen under den svarta drakens baner i andra månaden 19 dagen as 53.

Efter att ett bord blivit vandaliserat i en sen kväll på medeltidsveckan med inskriptionen “2019” har mycket hänt. Frans Von Hohenklingen var den gnista som tände elden. En eld som har brunnit länge och kommer att brinna ännu hetare ju närmare den kommer avgörandet. Under två hela år har förberedelserna pågått. Apans sång har återigen hörts i landet. Banér har tecknats och tillverkats. Taktiken är utarbetad och har tränats över hela vårt mäktiga furstendöme och hos våra grannar i söder, väster och öster. Vänskapsband har knutits både i när och fjärran. Tokens har skapats. Läger och förplägnad planerats. Många är de kämpar från Nordmark som ska ansluta sig till Drachenwalds läger och arme. Vi är många men önskar flera stämmor som hyllar vårt kungapars ära i de strider som komma skall. Följ oss, och vinn ära och rikedom!

Låt äran och glädjen vara vårt främsta signum för Drachenwald och Nordmark.

Harald Krake, furste av Nordmark

Share