Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-06-05

Drotsens april-ord


Bästa Nordmark

Precis hemkommen från St Egon i det fagra Gotvik. Som vanligt var det ett mysigt event där man kunde umgås, skjuta pilbåge och äta god mat. Det är verkligen olika upplevelser att åka på ett mindre helgevent jämfört med ett längre tältevenmang. Det som jag uppskattar mest med ett event där man inte är så många är att jag varje gång får möjlighet att lära känna någon ny lite bättre.

Under St Egon genomfördes även SKA Nordmarks årsmöte. SKA Nordmark är den mundana organisationen enligt svensk föreningspraxis. Av praktiska skäl har vi en tradition att kombinera ämbetet i SCA med motsvarande post i SKA. Är man drots inom SCA så är man ofta ordförande i SKA. Däremot så skiljer sig processen för att bli vald. Eftersom de flesta lokalföreningar även gjort samma lösning så har styrelsen valt att satsa mycket tid och resurser på att stödja och utveckla ämbetsmännen under de senaste två åren. Även i år planeras en träff under Double Wars och en ny helg. Vi hoppas även på att vi kan få ett permanent kampsportstillstånd, en ny hemsida samt äntligen ett nytt medlemssytem på plats under året. Lovar att hålla er uppdaterade.

Den nya styrelsen består av (mundana namn): Marina Hägg som ordförande och Martin Eriksson som kassör. Som ledamöter Annika Nyman, Clara Brandkvist, Agnes Edgren, Erik Johansson, Leif Landén Ershag och som suppleanter Jonas Evertsson, Ulrica Hermansson, Sara Eriksson samt Hanna Stenmyr.

Under årsmötet tackades Kristina Rudbjer och Ulf Eriksson av. Tack för allt engagemang och tid ni har lagt ner!

Vill även rikta ett tack till Baronessan Astridh som jag återigen fått jobba för i köket på St Egon. Älskar att du är så kreativ!

Med kärlek
Tova av Attemark
Drots och ordförande

Share