Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-03-31

Tinningsringar – Slaviskt bling från öst


Det här är en tämligen kort och förenklad beskrivning av tinningsringar, även kallat tempelringar efter det engelska ordet ”Temple Rings”, ett mode som man ibland ser vissa personer med tidig rusisk stil bära på event.

Rusisk stil, eller Kievan Rus, kallas ibland lite felaktigt för rusisk viking eller rysk viking. Även om modet är samtida med vikingatiden och folkslagen handlade mycket med varandra och säkerligen tog influenser av varandra så är den ryska stilen inte vikingar. Modet tillhör den slaviska folkgruppen, bestående av olika folkstammar som befolkade delar av Ryssland och fram för allt östra delarna av Europa ner till Ukraina. Något utmärkande för den rusiska stilen från de slaviska folkgrupperna från 1000-talet till 1300-talet är de s.k. tinningsringarna. De har fått sitt namn då de hittats vid just tinningarna på kvinnliga skelett vid utgrävningar i det Rusiska området som sträcker sig mellan Novgorod och Kiev, inkluderat Estland, Lettland. Litauen.

av: Agnes Odygd

(Fortsättning finns för medlemmar att läsa i Silversparren PDF)

Share