Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-05-26

Nordmarks ämbetsmän: Silversparre-härold


Jag heter Fridha Eriksdotter och är nyutnämnd Silversparre-härold i Nordmark.

Jag började med heraldiken när jag själv skulle registrera mitt namn och vapensköld för något år sedan. Det var ett intressant område och jag började hjälpa mina kompisar som också ville registrera sig. Jag såg sedan ett inlägg på Facebook att Drachenwald behövde fler som kommenterade de ”Letters of Intent” som varje månad sammanställer inkomna namn- och sköldansökningar, så jag anmälde mig som frivillig och började kommentera i OSCAR. Efter det var jag fast i heraldikträsket.

Som Silversparre hjälper jag till med registrering av namn och vapensköld. Har man funderingar på hur ansökningen ska gå till, hur man ska göra för att dokumentera m.m. så kan man höra av sig till mig. Jag är en typisk bokhärold, vilket kan vara lätt att förstå i och med att jag är bibliotekarie i mitt mundana liv.

Jag har varit med i lokalföreningen Frostheim i ungefär tre och ett halvt år och halkade in på den medeltida banan genom att hjälpa Frostheim med bågskyttet på deras medeltidsdagar.

Share