En tillgänglig tidning

Strategier för att göra Silversparren tillgänglig till flera och hur vi vill anpassa typsnitt, textformat och innehåll till detta mål.

Hur blev det till

När jag tog över som krönikör oktober 2020, var mitt förstå mål att anpassa tidningen till sitt nya digitalformat. För att förbättra läsarens upplevelse av en digital tidning, tyckte jag, borde man anpassa layouten till dator- och mobilskärmen. Då skickade jag ut en enkät där alla läsare kunde fylla i hur de läste tidningen, så att jag kunde få en bild av situationen. Sedan började arbetet: först kom praktiska frågor, som att inte dela upp artiklarna i olika delar på olika sidor, sedan skulle komma mer omfattande ändringar.

Typsnitt ger insyn till flera anpassningar

En av ändringarna som skulle införas var ett nytt typsnitt, som kunde läsas bra i olika storlekar. I sökandet kom upp ett typsnitt som var skapat speciellt för dyslexiker så att det skulle hjälpa att särskilja bokstäver på ett bättre sätt. Diskussion kring detta gav en insyn på hur mycket man kan påverka med små förändringar och jag började läsa mer om saken. Diskussionen led till typsnitt som kunde också hjälpa personer med synnedsättning och därifrån till problemen med anpassnings av texter till användare av skärmläsare. En hel horizont av möjliga anpassningar stod framför mig.

Var är vi

Val av typsnitt är den första ändringen som ska göras och tre alternativ har valts.

Helvetica är ett välkänt och välanvänt typsnitt, linjärer i form och utan serifer. Avsaknaden av serifer gör att bokstäver kan skiljas tydligare och typsnittets breda mellanslag mellan bokstäver bidrar till läsbarhet. Helvetica rekommenderas också av en studie om bra typsnitt för dislexiker.

Atkinson Hyperlegible är ett typsnitt, skapad åt Braille Institute of America, som särskiljer bokstäver för att förbättra läsningen med t.ex. entydiga karatkär. Tyspnittet är publicerat med öppen tillgång.

Open Dyslexic är öppen tillgång-versionen av Dyslexie Font, ett typsnitt skapat för dyslexiker m.m. som också förbättrar läsbarheten med mer skiljaktiga bokstäver och bättre former, men dess effektivitet är tvivelaktig.

Hur de här tre typsnitt ser ut kan du hitta här.

Vart vill vi?

Nästa steg i projektet är anpassning av textformatet, för personer med funktionsvariationer och som använder skärmläsare, genom att lägga till en abstrakt i början av artikeln, som är tänkt för att hjälpa följa skribentens resonemang och för att ge en översyn av artikelns innehåll. En bättre styckesindelning och införande av underrubriker för varje stycke skulle också hjälpa med artikelns tydlighet.

I samband med projektet att släppa tidningen till allmänheten, finns det också viljan att den ska vara tillgänglig till flera grupper så att alla läsare ska kunna få veta hur vi jobbar och känna sig välkomna i vår förening. Detta skulle göras genom att implementera så många delar som möjligt av The World Wide Web Consortium (W3C):s Accessibility Guidelines: riktlinjer för att skapa mer tillgängliga webbsidor men som kan också användas till webbtidningar.

/Matheus Leuchensis