Om Silversparren

Furstendömet Nordmark är den svenska delen av ”The Society of Creative Anachronism Inc.” (SCA). SCA är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som samlar de som är intresserade av åren fram till 1600. Silversparren ges ut av den svenska stödföreningen SKA Nordmark och gör därför inte anspråk på att återge SCA´s officiella ståndpunkter. För innehållet i Silversparren svarar artikelförfattarna själva, där inte något annat anges. Allt material tillhör författaren och faller under svensk upphovsrättslag.

Prenumerationer och medlemskap
Medlemskap i SKA Nordmark inklusive prenumeration på Silversparren kan du göra HÄR. Kostnad beror på om du blir direktansluten medlem i Nordmark eller i en av lokalgrupperna. Silversparren fås av alla medlemmar.

Texter
Manusstopp är alltid den 15:e i varje månad. Hand-/maskinskrivet material ska vara lättläst. I elektronisk form, skicka in bidrag som textfiler via e-post till kronikor@nordmark.org

Bilder
Digitala bilder bör ha en upplösning på minst 150 dpi. De flesta filformat går bra.

Illustrationer
Fru Astrid Johnsdotter Torp,  Herr Brynolf Haraldsson, Grevinna Elsa Snakenborg, Muriel Parker’s Drollery Designs in Illuminated Manuscripts (1990), medeltida konstnärer där ej annat anges.

Krönikör
Matteo Meucci (Matheus Leuchensis) – kronikor@nordmark.org

Ansvarig utgivare
SKA Nordmarks ordförande Marina Hägg – seneschal@nordmark.org

Upplaga
Ca 400 ex utsända i digitalt format till alla aktiva medlemmar.

Deadline för inskickning av material till nästakommande nummer av tidningen är den 15:e varje månad.