Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2019-10-23

Om Silversparren

Furstendömet Nordmark är den svenska delen av ”The Society of Creative Anachronism Inc.” (SCA). SCA är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som samlar de som är intresserade av åren fram till 1600. Silversparren ges ut av den svenska stödföreningen SKA Nordmark och gör därför inte anspråk på att återge SCA´s officiella ståndpunkter. För innehållet i Silversparren svarar artikelförfattarna själva, där inte något annat anges. Allt material tillhör författaren och faller under svensk upphovsrättslag.

Prenumerationer och medlemskap: Medlemskap i SKA Nordmark inklusive prenumeration på Silversparren i pappersformat kostar 400 kr per år (12 nummer). Medlemskap inklusive prenumeration på Silversparren i digitalt format kostar 100 kr. Summan betalas in till lokalförening eller till plusgiro 34 07 00-4 (SKA Nordmark). Ange namn och adress. SKA gör inte efterforskningar. Vänd er med alla prenumerationsfrågor till kassören (skattmästaren). Medlemskap ska också registreras via Nordmarks webbaserade census.

Texter: Manusstopp är alltid den 10:e i varje månad. Hand-/maskinskrivet material ska vara lättläst. I elektronisk form, skicka in bidrag som textfi ler, gärna i RTF- eller TXT-format, via e-post, usb, CD/DVD. Bilder: Digitala bilder bör ha en upplösning på minst 150 dpi och vara ca 10×10 cm stora. De flesta filformat går bra, även papperskopior och foton. Vill du ha usb-minne/cd/dvd, papper eller foto i retur, bifoga frankerat och adresserat kuvert.
Illustrationer: Medeltida konstnärer, där ej annat anges. Fotografier utan namn. Kontakta krönikör för att få veta vem bilden tillhör.

Krönikör: Magdalena Morén (Gele Pechplumin), kronikor@nordmark.org
Ansvarig utgivare: SKA Nordmarks ordförande Clara Brandkvist, seneschal@nordmark.org
Upplaga:  Ca 460 ex utsända i digitalt format till alla aktiva medlemmar.

Deadline för inskickning av material till nästakommande nummer av tidningen är den 10:e varje månad.

Share