Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden till 1600 e.kr. Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-07-05

Silversparren 362 AS L

Norra Nordmarks Norrskensbard

Iden med att ha en tävling för att välja ut en bard för Norra Nordmark inspirerades av andra delar av SCA som jag har levt i. Furstendömet of the Mist, Kungadömena of the West & An Tir, dessutom flera baronier i vilka jag har bott igenom åren har alla haft en officiell ”bard”. Och jag

Share

Kallelse till SKA Nordmarks årsmöte 2016

– att hållas vid Nordmarks universitet uti Järlåsa, söndagen den 28 februari kl 10.00. Motioner skall vara styrelsen tillhanda styrelsen (drots@nordmark.org) senast två veckor innan. Dagordning SKA Nordmark Årsmöte 2016 §1. Mötets öppnande §2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare §3. Fråga om mötets behöriga utlysande §4. Fastställande av föredragningslista §5. Vid behov

Share

Drotsens ord

Kära Nordmark! Så går ett år ifrån vår tid, etcetera… Att midvinternattens köld skulle vara hård är blott en stilla önskan detta år, då månaden mörv har fått breda ut sig hur den vill över landet. Med julstämningen är det alltså sådär, men det må väl vara hänt. Det blir i alla fall lite ljusare

Share

Lilla eventkalendariet

LITET EVENTKALENDARIUM (event inom Nordmarks gränser + våra kungadömesevenemang) Januari 2016 8-10 12th Night Coronation – Dependence Under Wychwood 30-31 Vintergille – Örehus Februari 2016 5-7 Nordmarks scrioptorium – Nordmark19-21  Fäkthelg – Gyllengran 26-28 Nordmarks universitet – Nordmark Mars 2016 4-6 St Egon & baroni investitur – Gotvik 11-13 Jungfru Maria Bebådelsegille – Reengarda April 2016 1-3 Spring Crown – Holmrike29-8 maj Dubbelkriget

Share

Månadens vits

Man ska vara försiktig med dom bärande väggarna. Annars blir dom rasande.  

Share
Furst Ludvig och Furstinna Blenda

Fursteparets ord

Ludvig och Blenda hälsar Nordmarks folk! En frostbitande hälsning från Ludvig och Blenda fursteparet av Nordmark! Vi är nu inne i december, egentligen borde vi känna av den kyla som tagit ett fast grepp över Normarks sjöar och skogar. Men tack vare all den värme vi får från er var dag så märker vi inte

Share

Vice drotsens ord

Hej Nordmark! När jag skriver detta så börjar det närma sig jul och en efterlängtad ledighet. Jag har planerat att sy och hoppas på att äntligen bli klar med en dutch cloak som jag började någon gång förra vintern eller tidig vår. Och när den är klar så får jag börja sy en ny italiensk

Share

Krönikörens ord

Så är vi i ett nytt mundant år igen! Gott Nytt År allt gott folk! Detta år för med sig firande av att SCA fyller 50 år 1 Maj och i juni blir det stort firande i USA. Men närmst är det kröning av ny kung och drottning i England. Ett event som säkerligen kommer

Share

Sökes – Nordmarks nästa hästmarsk

Känner du att du skulle vara sugen att tillträda som hästmarsk sänder du ett mail snarast till drots & furstepar och förklarar varför. De kommer se över ansökningarna och tillsätta. /drots@nordmark.org, furste@nordmark.org, furstinna@nordmark.org

Share

Sökes – ny kastellan i Nordmark

Känner du att du skulle vara sugen att tillträda som kastellan sänder du ett mail snarast till drots & furstepar och förklarar varför. De kommer se över ansökningarna och tillsätta. /drots@nordmark.org, furste@nordmark.org, furstinna@nordmark.org

Share

Vem vill ta över Nordmarks roligaste ämbete?

Allt har sin tid och snart är min över. I vårt kära rike står det i lagen att en ämbetsmans mandatperiod äro två år. När dessa två år är till ända kan denne anhålla om förlängning om ytterligare två år. Så har jag gjort. Men  nu är det dags att lämna över stafettpinnen till nästa

Share