Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-09-28

Silversparren 365 AS L

Förhoppningsfulla hälsning från fursteparet.

Nere i Baggeholm spirar vårtecknen i både natur och människa, andra vårtecken är även de stundande event som väntar oss framöver. Vi har under dessa första trevande vårmånader besökt både Arnimetse, Holmrike och Gotvik under magiska event. Fyllda med god mat och fantastiska människor. Vi vet inte hur vi ska kunna tacka alla er som

Share

Drotens ord april 2016

Mitt första inlägg i Silversparren som Nordmarks drots. Vad roligt tycker jag 🙂 Jag vill börja med att tacka för förtroendet från fursteparet, jag ska göra mitt bästa att förvalta furstendömets angelägenheter under kommande år. Jag vill också tacka Vanna för all tid och allt arbete som hon har gjort som drots. Ett av projekten

Share

Krönikörens ord april 2016

Snart är det dags för nytt år och i och med vårt nyår i den kända världen 1 maj så har SCA funnits i 50 år! Grattis SCA på födelsedagen så här lite i förskott! Alla ni som sluter upp vid Dubbelkriget får chans att hylla vårt SCA. Ska bli spännande att se vad alla

Share

Kallelse till Ting i furstendömet Nordmark

Datum onsdag 4 maj klockan 10.20 i Tavernan på Dubbelkriget Under tinget kommer vi att diskutera lagändring av Nordmarks lag samt furstendömets utmärkelser. Varmt välkomna önskar Isabetta del Verde, Nordmarks drots      

Share

Kallelse extra årsmöte SKA Nordmark

Datum onsdag 4 maj klockan 10.00 i Tavernan på dubbelkriget Mötets öppnande Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare (en eller två) Fråga om mötets behöriga utlysande Fastställande av föredragningslista Vid behov kontroll av närvarandes rösträtt Stadgeändring – andra läsningen  Övriga frågor  Mötets avslutande  Varmt välkomna önskar Clara Brandkvist, ordförande i SKA Nordmark  

Share
Barn vid Nordmarks vapen under Nordmarks Universitet AS L

Årsmötesprotokoll SKA Nordmark 2016

Närvarande: Clara Brandkvist, Kristina Wågman, Åsa Johnsson, Annika Nyman, Ammi Skuggmåne, Agnes Boyle, Josefina Åsemyr, Jenny Tapani, Jonas Evertsson, Malin From, Mats Nejström, Roger Svalberg, Anders Olsson, Krsitina Rudbjer, Jessica Granath, Daniel Granath, Anna Gunnar, Åsa Martinsson, Martin Eriksson, Julia Nilsson. 1) Mötets öppnade Clara Brandkvist öppnade mötet. 2) Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän

Share