Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2020-09-28

Silversparren 377 AS LI

Furstepar Bjaere och Maria

Fursteparets aprilord

Ärade Nordmarkare vi vill här med annonsera ut att vi givit Lady Anna de Byxe i uppdrag att byta namn på utmärkelserna malkiten och karneolen. Vi skulle vilja tacka Company of the heart som korsat havet över till kungariket Atenveldt där ni tillsammans med andra Nordmarkare stred knä om knä för ära och heder, och

Share

Drotsens aprilord

Jag är en föreningsmänniska ut i fingerspetsarna. Hela mitt liv har jag varit med i olika föreningar. Är med av två huvudanledningar; jag gillar människor och jag tror verkligen på att man gör saker bättre tillsammans än var för sig. Förutom att vara med brukar jag oftast engagera mig. På ämbetsmannahelgen i början av februari

Share

Krönikörens aprilord

I helgen var jag på S:t Egon i Gotvik! Och jag fick inte bara träffa gamla och nya vänner, äta god mat och se skådespeleri utan jag fick även förmånen att gömma mig i ett sidorum med Drachenwalds krönikör, Jovi Torstensdottir för att utbyta tankar och idéer kring krönikörsskapet och våra tidningar. Dessa små stunder

Share

Kampsportstillståndet – vad är det?

För en massa år sen så var proffsboxning illegalt i Sverige, när det på nytt började bli på tapeten att tillåta detta i Sverige så stiftades en lag som populärt kallas för kampsportslagen, men egentligen är det Lagen (2006:1 006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Lagen syftar till att reglera säkerheten för den eller de

Share

Två kungörelser från Silversparrehärolden av Nordmark

På inrådan av Drachenwalds överhärold, Schwarzdrachen, söker jag nu efter en person som vill tillträda som vicehärold av Nordmark, med den återuppväckta titeln av Gyllene bandet-härolden. Denna person skulle sen ta över som Silversparrehärold vid årsskiftet 2018 för en period av minst två år. Som Gyllene bandet-härold bör du kunna vara med-admin i Facebookgruppen “Namn

Share