Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org

RSS Feed

2021-03-08

Dragons Fire Invitational Tourney


För två år sedan hölls den första Dragon’s Fire torneringen på Dubbelkriget. I år kommer den att hållas för andra gången.

Bakgrunden hänger ihop med undertecknads långa frånvaro från kungariket.

Efter att ha irrat runt vilse i Albions skogar blev allt tillslut som ett töcken, en dröm, och plötsligt stod jag öga mot öga med Drachenwalds svarta drake.

Albion gav mig uppdraget att utröna vilken av kungarikets kämpe som hade drakens flamma i sitt hjärta. Denne kämpe skulle jag lära mig mycket av, och inte bara jag. En förebild i kampens ädla konst för allt ädelt folk i vårt stora rike.

Plötsligt var draken borta och omedelbart hittade jag vägen tillbaka till hemmets härd. Sagt och gjort, anordnade jag då en tornering till vilken jag inbjudit kämpar av olika snitt och stil.

Den första torneringen vanns av deras majestäter Prothall och Cecilia, som nu bär eldstungornas fana.

Nu är det dags att söka nya hjältar och förebilder. Vem har nu fått drakens flamma?

Dragon’s Fire Invitational har som syfte att förena hög-nivå fighting med flera aspekter av vår förening. Heraldik, musik, dans, teater, bryggeri, kalligrafi mm förenas i ett lite event inom eventet.

Inbjudningar har skickats och flera kreativa personer har engagerats för att med tämligen fria händer skapa något till inspiration för kungariket, för drömmen!

Välkommen att vara med och avfyra ett sprudlande skådespel, den andra lördagen på Dubbelkriget!

Certa Bonum Certamen, Earl Wlfric of Derneford

Läs mer om turneringen på http://doublewars.org/
Du hittar informationen genom länken till ”Dragons Fire Invitational Tourney” i menyn till vänster.

 

Share