Fursteparets augusti-ord


Allting kommer till vägs ände, snart är denna vår andra regeringsperiod slut. Det är bara att konstatera att det är en ynnest att få sitta som furstepar i Nordmark. Vi vill tacka för all den hjälp och det stöd som vi har mottagit. Ni är många som vi skulle vilja framföra vår innerliga tacksamhet till, vi tror att ni vet vilka ni är. Tack!

För oss sluts cirkeln på en ö i österled. En kylslagen dag i december AS 53 under Lucia i Visby blev det en lång och spännande turnering. Inramningen i st Lars var magisk och utgången blev för oss mycket trevlig. Nu avslutas vår regeringsperiod ett somrigt Visby under medeltidsveckan. Vi är övertygade om att magin kommer att återuppstå med lägret och Ringmuren i bakgrunden.

Vi har grunnat och tänkt för att försöka välja ut några ord som kan beskriva hur det är att sitta som furstepar. Det är svårt för att de blir så många. Ett ord som väl beskriver upplevelsen är lösningsfokus. Saker händer, situationer uppstår och det blir lite fel när man tänker, med det går alltid att lösa med er hjälp. Den vänlighet som vi möts av vid sådana tillfällen värmer hjärtat.

Vår arvsturnering kommer att gå av stapeln efter lunch tisdagen den 6 augusti under Medeltidsveckan. Turneringen kommer att bli spännande och underhållande. I skrivandets stund har följande par anmält sig:

Jarl Morales Galen för Lady Eila Joarsdotter
Viscount Roland Santiago för Mistress Ingrid Audardotter
Honorable Lord Stigot för Countess Jovi
Lady Fenja Benbryte för Mäster Skafte Vaghorne
Herr Brage Bågbrytare för Fru Eira Orre
Herr Sten Stensson för Fru Una Björnsdottir
Herr Erik Drake för Vicountess Niamh of Gisburne

För oss finns det ännu några saker att göra. Inventeringar skall gås igenom, listor ska struktureras och föras över, kronor ska putsas, ting ska förberedas, tårar ska fällas, tack ska ges och kärlek ska levereras.

Innan vi är redo att lämna över stafettpinnen vill vi ge ett sista uppdrag till Nordmarks folk. Ge samma stöd till kommande furstepar som vi har fått ta del av. Ibland behöver man hjälp även om man glömmer att fråga. Erbjud er hjälp i stort och smått <3 

Älskade Nordmark, tack för oss

Med kärlek och glädje

Krake II och Ælfwynn II