Ny Silversparre härold


Var hälsade.

Sedan jag steg upp som Silversparre härold av Nordmark har posten som Gyllene Bandet härold varit vakant. Enligt Nordmarks lag skall jag utse vice härold och även lära upp en efterträdare. 

Jag är övertygad om att jag nu funnit den rätte för detta och vill därför härmed göra känt att jag, Herr Þórólfr Blót-úlfsson, Silversparre härold i enlighet med lagen utser Fru Fridha Eriksdotter till vice härold av Nordmark och med detta rätten att titulera sig Gyllene Bandet härold.

Fru Fridha är en väldigt aktiv härold gällande konsultationer vid både namn och vapen. Hennes flit och skicklighet i detta värv bidrar till att Nordmark blomstrar av nya vapensköldar.

Detta gör jag känd för Nordmarks fursteparet, denna den 15 dagen i den sjunde månaden under det 54 året anno societatis. 

Vid pennan, 

Herr Þórólfr Blót-Úlfsson