Fursteparets juli-ord


Var hälsade allt folk av Nordmark.

Sommaren står i full blom och så även vår entusiasm inför kommande evenemang. Redan alldeles strax tar Furstinnan sig medels skepp österut för att bevista Cudgel Wars i det beundransvärda Aarnimetsä. Efter några veckors återhämtning är det återigen dags att korsa haven. Nu mot Styringheim och årets Medeltidsvecka i Visby. Sen kommer en händelserik höst där vi hoppas möta många av er. Sänd oss gärna information om era evenemang och vilka ni vill sätta strålkastarljuset på genom utmärkelser eller annan uppmärksamhet. Så är det även dags att fundera på vår arvstornering. Efter överläggning med vår stjärntydare Ganglere tror vi på en alldeles regelrätt niomånadersperiod. Så i februari är det tänkt att gå av stapeln. Vill ni vara den som arrangerar detta evenemang hör av er så snart ni kan.

För drömmen

Stigot Jovi
Furste Furstinna