Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

Girl in a jacket
SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org
RSS Feed

2021-08-02

fursteparets ord

Fursteparets augusti-ord

Det är två år sedan nu. Två otroliga år som Nordmarks Furstepar. År som satt sina spår. Kanske är det så att denna långa period är så spektakulär att den likt så många andra skall nedpräntas på granit och resas för framtida regenter att läsa om när pesten härjade vårt land dessa mörka tider av

Fursteparets juli-ord

Minnen från event. Site tokens är väl det vanligaste. En del skriver upp var och när de fått en viss token. Andra sparar de på en visst ställe. En del är föredömligt märkta med år och event. Sen finns det andra saker, gåvor av olika slag, men som man omedvetet kopplar till olika event. Eller

Fursteparets juni-ord

Historia finns så många aspekter, speciellt för föreningar. Lokal histo-ria som ibland försvunnit i tidens töcken. Hur gick tankarna om hur ett beslut togs? Ibland kan man gå till-baks och få en sann bild om hur det var, ibland så får man en del eller en vinklad bild. Såklart man kan gräva i hur det

Fursteparets maj-ord

Var hälsade allt folk av Nordmark. Som-maren närmar sig med stormsteg och Vi ser fram emot en tid där man åter får äta tillsammans. I detta ämne har vår ädla Furstinna filosoferat och delar här med sig av sina tankar Sorlet av människor, banér längs väg-garna, levande ljus på borden, skålar som höjs, sånger sjungs,

Fursteparets april-ord

Var hälsade allt folk av Nordmark. Våren och vaccinet närmar sig med stormsteg och Vi ser fram emot en tid där man åter får se varandra från topp till tå. I detta ämne har vår ädla Furste filosofe-rat och delar här med sig av sina tankar. Det är värt att se ner på folk. Titta

Fursteparets mars-ord

Karda, spinna, väva, växtfärga, måla, bro-dera, dreja, språnga, sjunga, spela, dansa, hugga, snida, tälja, svarva, skriva, rista, knåda, kavla, mortla, forma livet omkring oss med konsten, lära om hur våra förfäder for-made det med vetenskapen. Runt om i det fagra Nordmark sjuder det av skaparglädje och nyfikenhet. Essensen i vår gemenskap. Allt ifrån det första

Older Posts››