Go to ...

Silversparren

Nordmarks nyhetsblad

Girl in a jacket
SKA Nordmark är en religiöst och politiskt obunden riksförening för de som är intresserade av tidsperioden fram till 1600 e.kr.
Vill du veta mer. Kontakta: kastellan@nordmark.org
RSS Feed

2021-05-12

Fursteparets november-ord


Vi längtar efter att mötas. Träffas i person och krama varandra. Tiderna har föränd-rats till det sämre och det talas om att re-striktionerna kommer hålla i sig ännu ett år.
Förhoppningen ligger i att hitta hållbara metoder för att kunna hålla mindre evene-mang och återgå lite mer till det normala i vår värld.

Inom kort kommer Fursten hålla ölprovning online och Furstinnan hoppas kunna delta i Drachenwalds universitet som denna gång innebär en helg av möten i cyberrymden.

Tills vi möts nästa gång hoppas vi att ni har det bra runt om i Vårt underbara furstendöme.

För drömmen,

Jovi och Stigot
Furstinna och Furste, Nordmark.